Stichting Week van de Longen respecteert uw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. Deze privacyverklaring stelt u op de hoogte hoe Stichting Week van de Longen omgaat met uw gegevens. Onze website is voorzien van herkenbare tekstuele en grafische kenmerken, waardoor u verzekerd kunt zijn van uw privacy. Pas echter op voor misbruik of misleiding. Controleer het internetadres in uw internetbrowser bij het invullen van persoonsgegevens.
Welke gegevens kunnen worden vastgelegd?

Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die gerelateerd zijn aan uw naam of persoonlijke identiteit, email, telefoonnummer, etc. Deze gegevens heeft Stichting Week van de Longen nodig om u te kunnen uitnodigen voor de Week van de Longen. Stichting Week van de Longen kan uw persoonsgegevens gebruiken om u in de toekomst te informeren over voor u relevante ontwikkelingen rond de Longdagen en verwante activiteiten.
De volgende gegevens kunnen via de website verzameld worden:
  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Organisatie/ziekenhuis
Niet-persoonsgegevens
Dit zijn gegevens over het gebruik van de site en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit. Stichting Week van de Longen verzamelt en analyseert niet-persoonsgegevens om te evalueren hoe bezoekers de websites van Stichting Week van de Longen gebruiken. 

Koppelingen naar andere websites (die niet door Stichting Week van de Longen worden beheerd). 
Weekvandelongen.nl kan verwijzingen bevatten naar websites van derden. De privacy verklaring heeft geen betrekking op deze gerefereerde websites. Stichting Week van de Longen zal alles doen om alleen verwijzingen op te nemen naar websites waar een deugdelijke privacy beleid is, maar kan niet garanderen dat dit altijd opgaat. Er worden echter geen persoonsgegeven verstuurd naar andere websites.

Verstrekking van gegevens
Stichting Week van de Longen zal onder geen enkel beding uw persoonsgegevens aan derden verstrekken (lees verkopen/verhuren/weggeven) aan derden.

Bewaartermijn
Stichting Week van de Longen bewaart uw persoonsgegevens om u jaarlijks uit te nodigen voor het evenement. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u dat aangeven via trudy@nvalt.nl

Gegevens inzien, aanpassen of vergeten worden
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of vergeten te worden. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Week van de Longen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, vergetelheid en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar trudy@nvalt.nl
Uiteraard kunt u uw verzoek ook per brief sturen:
Stichting Week van de Longen
Straat Luijbenstraat 15
5211 BR 's-Hertogenbosch

Stichting Week van de Longen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kunt u hier doen.

Veiligheid
Stichting Week van de Longen zal alles in het werk stellen om de beveiliging van uw gegevens optimaal te garanderen. De toegang tot uw persoonsgegevens zijn alleen via login met password toegewezen aan bevoegde personen.

Cookies
Een cookie is een data-bestand dat een website op de harde schijf van uw computer schrijft wanneer u deze websites bezoekt. Een cookie-bestand kan informatie bevatten, zoals een gebruikersidentificatie-code, die de website gebruikt om de pagina’s die u bezoekt te traceren. Stichting Week van de Longen gebruikt cookies uitsluitend voor het traceren van patronen van gebruikersverkeer van onze websites. Deze gegevens worden op anonieme basis gebruikt en worden niet aan persoonlijke gegevens van de gebruiker gekoppeld.

Wijzigingen
Stichting Week van de Longen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website.

Stichting Week van de Longen, januari 2019
Stichting Week van de Longen
p/a Congressecr. NVALT
trudy@nvalt.nl
Luijbenstraat 15
5211 BR 's-Hertogenbosch
T : 073-  612 61 63
Kvk nummer: 67614140