Smartwatches en de Connecare-applicatie: leidt het monitoren van het aantal gelopen stappen door patiënt én onderzoeker tot meer beweging?

Nieuwe ontwikkelingen in behandeling en zorg (Nederlands)

Vera Wagenaar
Universitair Medisch Centrum Groningen, Huisartsgeneeskunde/Epidemiologie
BEKIJK PROGRAMMA
 
09 april 17:24 - 17:30 (Lobby)
Inleiding: Het uitvoeren van voldoende beweging om de lichamelijke conditie te verbeteren en in stand te houden kan er voor zorgen dat Astma en COPD patiënten minder klachten ervaren. Het uitvoeren van deze activiteiten is echter in eerste instantie niet uitnodigend, omdat vooral benauwdheidsklachten tijdens het sporten kunnen toenemen en de voordelen pas op langere termijn merkbaar zijn. Het opkomende gebruik van onder andere smartwatches, stappentellers en gezondheid-apps vormt een interessante mogelijkheid tot het verbeteren van het zelfmanagement van Astma en COPD patiënten wat betreft hun lichamelijke beweging, omdat zij nu zelf in staat zijn hun beweging te monitoren. De Connecare-app is een applicatie in ontwikkeling die gekoppeld is aan een Fitbit horloge, waardoor het aantal stappen van een patiënt gemonitord wordt en zij extra informatie over beweging en andere COPD-gerelateerde activiteiten kunnen ontvangen.
Doel: Onderzoeken of Astma en COPD patiënten door het gebruik van de Connecare-app gestimuleerd worden om te bewegen en analyseren wat het effect hiervan is op hun fysieke en mentale gezondheid. Ook wordt er gekeken naar het effect van het sturen van berichten via de applicatie op het besef van monitoring door participanten. Door het gebruik van de app in de praktijk kan de app verder ontwikkeld en verbeterd worden.
Methode: Astma en COPD patiënten (n=35, 25-80 jaar) worden geïncludeerd via een patiëntenpannel en longpuntbijeenkomsten. De participanten krijgen 6 maanden een Fitbit-horloge in bruikleen en synchroniseren min. 1 keer per dag hun stappen met de Connecare-applicatie. Er worden gestandaardiseerde vragenlijsten afgenomen bij opstart, na 3 en na 6 maanden om onder andere lichamelijke en mentale gezondheid te meten. Na vier weken krijgen zij een vragenlijst over monitoring. Via randomisatie krijgt de helft van de participanten na opstart een bericht over het aantal gelopen stappen.
Voorlopige resultaten: Van de eerste participanten komt elke dag het aantal gelopen stappen binnen. De eerste vier participanten lopen gemiddeld tussen de 4500-6500 stappen per dag. Hieruit blijkt dat het aantal stappen per dag per participant erg verschillend is. Dit is waarschijnlijk te verklaren door verschil in leeftijd, conditie en lichamelijke klachten. Tot nu toe gaat het koppelen van de gegevens van het Fitbit-horloge aan de Connecare-applicatie goed en zijn er nog geen participanten die hier problemen mee ondervinden.
Voorlopige conclusie: Deze studie geeft inzicht in het gebruik van de Connecare-app. Verder onderzoeken wij of de applicatie goed te gebruiken is door patiënten en of het dragen van de Fitbit-horloge stimuleert tot meer beweging. De vragenlijsten zullen inzicht geven in onder andere een mogelijke verbetering van mentale en fysieke gezondheid.
Deel dit op: