Opzet van de SoLVE studie: een onderzoek naar de combinatie van bronchoscopische longvolumereductie en longrevalidatie.

Nieuwe ontwikkelingen in behandeling en zorg (Nederlands)

Marieke van der Molen
Universitair Medisch Centrum Groningen, Longziekten
BEKIJK PROGRAMMA
 
09 april 16:52 - 16:58 (Lobby)
Rationale:
Bronchoscopische longvolumereductie (BLVR) met éénrichtingsventielen een relatief nieuwe interventie, die bij een gedeelte van de patiënten met ernstig emfyseem kan leiden tot significante verbetering van de longfunctie en patiëntgerelateerde uitkomstmaten. Over de systemische effecten van deze behandeling is echter nog weinig bekend. Tevens is de combinatie van BLVR met longrevalidatie nog niet eerder onderzocht, hetgeen mogelijk zou kunnen leiden tot een toegenomen inspanningsvermogen en verbetering van patiëntgerelateerde uitkomstmaten ten opzichte van enkel BLVR.

Studiedoelen:
Het bestuderen van de invloed van longrevalidatie op het inspanningsvermogen en patiëntgerelateerde uitkomstmaten bij patiënten die een BLVR met éénrichtingsventielen ondergaan. Hierbij worden ook de verschillen tussen longrevalidatie vóór en ná de BLVR worden vergeleken. Daarnaast wordt er gekeken naar het eventuele effect van BLVR op de hartfunctie, het metabolisme en mogelijke veranderingen in lichaamssamenstelling.

Studie-opzet:
De SoLVE studie is een prospectief, gerandomiseerd klinisch onderzoek, waarbij er drie groepen met elkaar vergeleken zullen worden. In groep 1 zullen patiënten een longrevalidatieprogramma volgen voorafgaand aan de BLVR. In groep 2 zullen patiënten na de BLVR een longrevalidatieprogramma volgen. Groep 3 is de controlegroep, waarbij patiënten alleen een BLVR zullen ondergaan. De studie zal worden uitgevoerd in het UMCG, MUMC en de revalidatiecentra Beatrixoord en CIRO.

Uitkomstmaten:
Als primaire uitkomstmaat zal gekeken worden naar het verschil in uithoudingsvermogen als gemeten via fietsergometrisch onderzoek. Secundaire uitkomstmaten zijn verschillen in de 6-minuten looptest, longfunctie, dagelijkse activiteit als gemeten via bewegingsmeters, patiëntgerelateerde uitkomstmaten als gemeten via vragenlijsten, spierkracht en verschillen in lichaamssamenstelling na behandeling. Bij een gedeelte van de patiënten zal tevens naar verschillen in hartfunctie en metabolisme na behandeling worden gekeken.

Financiering: Longfonds (consortium grant number: 5.1.17.171.0)
Deel dit op: