Move2Improve: op weg naar een nationaal COPD bewegingsprogramma.

Nieuwe ontwikkelingen in behandeling en zorg (Nederlands)

Richard Dekhuijzen
Radboud umc, Longziekten
BEKIJK PROGRAMMA
 
10 april 16:10 - 16:15 (Lobby)
Bewegingsarmoede (minder dan 7000 stappen per dag) is een veel voorkomend fenomeen bij patiënten met COPD. Een verlaagde fysieke activiteit is sterk geassocieerd met spiermassa verlies, cardiovasculaire morbiditeit, osteoporose,
een toename in aantal exacerbaties, en een afgenomen levensverwachting. Een groep van longartsen en onderzoekers op het gebied van COPD heeft
daarom de werkgroep Move2Improve opgericht. Doel van dat platform is om de aandacht voor het fenomeen bewegingsarmoede bij COPD te verhogen, de oorzaken en gevolgen in beeld te brengen, en een aantal activiteiten en
instrumenten te ontwikkelen om patiënten met COPD meer in beweging te krijgen. De werkgroep heeft in 2018 de Nationale COPD Challenge (NCC) opgezet. Dit concept is opgesteld in samenwerking met de Nationale Diabetes Challenge (NDC), een succesvol landelijk project dat patiënten met diabetes type 2 in beweging brengt. Deze NDC, georganiseerd door de Bas van de Goor Stichting, bestaat uit een 20 weken durend wandelprogramma waarbij de deelnemers in lokale wandelgroepen drie keer per week wandelen, waarvan eenmaal per week samen met hun zorgverleners. Na 20 weken interventie
leggen tijdens het NDC Festival alle deelnemers en hun zorgprofessionals samen de laatste kilometers van het project af. Onze werkgroep heeft in 2018 een pilot studie uitgevoerd met 3 longartspraktijken met in totaal 23 patiënten die deelnamen aan dit project. Doel van deze pilot was allereerst om de uitvoerbaarheid en veiligheid van dit wandelprogramma te onderzoeken. Daarnaast werden een aantal parameters gemeten zoals de dagelijkse fysieke activiteit en diverse indices mbt welbevinden. Inclusiecriteria waren: diagnose COPD, in de tweede lijn, in het kwadrant 'wel kunnen (6-MLT >70% voorspeld) maar niet doen (<5000 stappen per dag)’, geen relevante nevendiagnose, en geen ziekenhuisopname in de voorafgaande 3 maanden. De patiënt karakteristieken zijn vermeld in tabel 1. De fysieke activiteit van de deelnemers, gemeten ahv het gemiddelde dagelijks aantal stappen, nam met 35% toe na deelname aan de NCC (tabel 2). In het domein fysieke activiteit van de CCQ was een verbetering van 0.4 punt (borderline significant). Uit deze pilot studie blijkt ten eerste dat het opzetten en uitvoeren van een dergelijk wandel evenement voor patiënten met COPD uitvoerbaar en veilig is. Daarnaast is de gevonden toename van 35% in aantal stappen per dag klinisch relevant.
Deel dit op: