ICS stop -en monitoringinstrument bruikbaar om gepast gebruik inhalatiecorticosteroïden (ICS) bij COPD patiënten te beoordelen

Nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek en monitoring (Nederlands)

Onno van Schayck
Maastricht University,
BEKIJK PROGRAMMA
 
10 april 15:40 - 15:45 (Lobby)
Het voorschrijven van inhalatiecorticosteroïden (ICS) door huisartsen bij de behandeling van COPD komt vaak niet overeen met de NHG-COPD richtlijn. Dit leidt er toe dat patiënten een onnodig groot risico lopen op ICS gerelateerde bijwerkingen. Om het correct gebruik van ICS te bevorderen is een instrument ontwikkeld op basis van de NHG standaard dat zorgverleners in staat moet stellen om gepast gebruik van ICS te beoordelen en waar mogelijk dit te stoppen. Voor het eerste doel is een stappenplan ontwikkeld, voor het tweede zijn monitorinstructies gegeven. Echter, onbekend is of dit instrument goed te gebruiken is in de dagelijkse praktijk. In dit onderzoek wordt onderzocht of het stappenplan goed begrepen wordt en uitvoerbaar is.

In dit observationeel onderzoek werden huisartsen en POHs gevraagd om bij COPD-patiënten het stappenplan (zie figuur 1) te gebruiken. Dit werd door huisartsen middels een zelfontwikkelde vragenlijst beoordeeld op de mate van begrijpelijkheid en uitvoerbaarheid.

Uiteindelijk hebben vijf zorgverleners het instrument bij 17 patiënten beoordeeld. Bij één van de 17 patiënten bleek een stap enigszins duidelijk (stap 2), bij de rest waren de stappen volledig duidelijk. Bij één patiënt was een stap niet uitvoerbaar (stap 4), bij twee enigszins uitvoerbaar (stap 2 en 4) en bij de rest volledig uitvoerbaar. Uit dit onderzoek blijkt dat het stappenplan in het ICS stop- en monitoringinstrument om gepast gebruik van ICS bij COPD te evalueren, geschikt is voor de dagelijkse praktijk. Deelnemers aan dit onderzoek gaven aan enkele minimale aanpassingen aan het instrument nodig te vinden. Deze aanpassingen waren niet van inhoudelijke aard. Zij gaven daarnaast aan het instrument als prettig te ervaren en geschikt voor de dagelijkse praktijk.

Dit onderzoek leidde ertoe dat het ICS stop- en monitoringinstrument op enkele punten licht werd aangepast. In een vervolgonderzoek zal worden gekeken of het instrument geschikt is om patiënten die stoppen met ICS goed te kunnen monitoren.

Figuur 1: Stappenplan ICS stop-en monitoringinstrument

Deel dit op: