Co-creatie van een innovatieve zelfmanagement interventie met laaggeletterde astmapatiënten

Nieuwe ontwikkelingen in behandeling en zorg (Nederlands)

Charlotte Poot
Leids Universitair Medisch Centrum, Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde
BEKIJK PROGRAMMA
 
09 april 16:07 - 16:13 (Lobby)
Inleiding
In toenemende mate worden astmapatiënten verwacht regie te nemen over hun astma en mee te beslissen in behandeling en beleid. Maar hoe moet je de regie nemen als je niet beschikt over de juiste gezondheidsvaardigheden? In Nederland is ruim 31% van de mensen met astma beperkt gezondheidsvaardig en/of laaggeletterd. Hierdoor hebben zij meer moeite hun ziekte te managen, zijn ze minder therapietrouw en hebben ze vaker exacerbaties, met alle gevolgen van dien. Zorgverleners vinden het vaak lastig om effectief informatie over te dragen en gepaste ondersteuning te bieden aan deze kwetsbare groep. eHealth-toepassingen zijn veelbelovend door de mogelijkheid om passende informatie en persoonsgerichte zorg aan te bieden die patiënten ook thuis helpt bij hun zelfmanagement. Echter, doordat astmapatiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden niet of te laat betrokken worden bij de ontwikkeling van interventies, sluiten bestaande zelfmanagement interventies vaak niet aan bij hun behoeftes en vaardigheden.

Onderzoeksvraag
Het doel van het project is het ontwerpen en evalueren van een eHealth interventie die de therapietrouw van laaggeletterde astmapatiënten en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden vergroot en helpt bij het zelfmanagen van hun astma.

Methode
Het onderzoek volgt een user-centered design aanpak waarbij astmapatiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, huisartsen en praktijkondersteuners tijdens het onderzoek actief betrokken zijn. Tijdens een exploratieve fase van het onderzoek worden, aan de hand van creatieve opdrachten en diepte interviews, inzichten verzameld over hoe patiënten omgaan met astma in hun dagelijks leven, wat hun behoeftes daarin zijn en wat de rol is van de omgeving. Deze zogenaamde ‘contextmapping’ technieken helpen om de beleveniswereld van de patiënt en hulpverlener in kaart te brengen, om empathie op te bouwen en om beide gebruikers te betrekken bij het ontwerpproces. Inzichten uit de exploratieve fase zullen vervolgens worden vertaald naar een ontwerp. Prototypes van het ontwerp zullen meermaals in korte ontwerp sprints door patiënten, huisartsen en praktijkondersteuners worden getest op gebruikersgemak en haalbaarheid.

Resultaat
Eerste inzichten van de exploratieve fase zullen tijdens de Longdagen gepresenteerd worden.

Conclusie
Door astmapatiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en hulpverleners actief te betrekken, hopen wij een astma zelfmanagement interventie te ontwikkelen die 1) aansluit bij de behoeftes en vaardigheden van de eindgebruiker en 2) makkelijk toegepast kan worden in de praktijk. Ons onderzoek zal bovendien inzicht bieden in hoe kwetsbare groepen zoals laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen worden betrokken bij de ontwikkeling van innovatieve zorgoplossingen.

Het onderzoek is een samenwerking tussen het Leids Universitair Medisch Centrum, de Technische Universiteit Delft, het National eHealth Living Lab , Pharos en AstraZeneca.
Deel dit op: