Stichting Week van de Longen respecteert uw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. Deze privacyverklaring stelt u op de hoogte hoe Stichting Week van de Longen omgaat met uw gegevens. Onze website is voorzien van herkenbare tekstuele en grafische kenmerken, waardoor u verzekerd kunt zijn van uw privacy. Pas echter op voor misbruik of misleiding. Controleer het internetadres in uw internetbrowser bij het invullen van persoonsgegevens.

Welke gegevens kunnen worden vastgelegd?

Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die gerelateerd zijn aan uw naam of persoonlijke identiteit, email, telefoonnummer, etc. Deze gegevens heeft Stichting Week van de Longen nodig om u te kunnen uitnodigen voor de Longdagen. Stichting Week van de Longen kan uw persoonsgegevens gebruiken om u in de toekomst te informeren over voor u relevante ontwikkelingen rond de Longdagen en verwante activiteiten.

Niet-persoonsgegevens
Dit zijn gegevens over het gebruik van de site en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit. Stichting Week van de Longen verzamelt en analyseert niet-persoonsgegevens om te evalueren hoe bezoekers de websites van Stichting Week van de Longen gebruiken. 

Koppelingen naar andere websites (die niet door Stichting Week van de Longen worden beheerd). 
Weekvandelongen.nl kan verwijzingen bevatten naar websites van derden. De privacy verklaring heeft geen betrekking op deze gerefereerde websites. Stichting Week van de Longen zal alles doen om alleen verwijzingen op te nemen naar websites waar een deugdelijke privacy beleid is, maar kan niet garanderen dat dit altijd opgaat. Er worden echter geen persoonsgegeven verstuurd naar andere websites.

Verstrekking van gegevens
Stichting Week van de Longen zal onder geen enkel beding uw persoonsgegevens aan derden verstrekken (lees verkopen/verhuren/weggeven) aan derden.

Veiligheid
Stichting Week van de Longen zal alles in het werk stellen om de beveiliging van uw gegevens optimaal te garanderen. De toegang tot uw persoonsgegevens zijn alleen via login met password toegewezen aan bevoegde personen.

Cookies
Een cookie is een data-bestand dat een website op de harde schijf van uw computer schrijft wanneer u deze websites bezoekt. Een cookie-bestand kan informatie bevatten, zoals een gebruikersidentificatie-code, die de website gebruikt om de pagina’s die u bezoekt te traceren. Stichting Week van de Longen gebruikt cookies uitsluitend voor het traceren van patronen van gebruikersverkeer van onze websites. Deze gegevens worden op anonieme basis gebruikt en worden niet aan persoonlijke gegevens van de gebruiker gekoppeld.

De meeste internetbrowsers accepteren het gebruik van cookies automatisch. U kunt uw browser instellingen echter aanpassen, zodat u een waarschuwing krijgt voordat u een cookie accepteert, of u kunt alle cookies weigeren.

Wijzigingen
Stichting Week van de Longen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website.

Stichting Week van de Longen, januari 2017