Een leven lang longen

Organisatie

De initiatiefnemers van de Week van de Longen zijn:
NRS - Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband
NVALT - Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
Longfonds (voorheen Astma Fonds)
 
Deelnemende organisaties zijn:
CAHAG - COPD & Astma Huisartsen Adviesgroep
LAN - Long Alliantie Nederland
NVLA - Nederlandse Vereniging van Longfunctie Analisten
NVvPO - Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners
SKL-NvK - sectie Kinderlongziekten van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
VHVL - Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie
 

Verder wordt de Week van de Longen ondersteund door de volgende organisaties:
Werkgroep Bronchiëctasieën (werkgroep Longfonds)
Werkgroep Alpha-1 (werkgroep Longfonds)
Stichting Pulmonale Hypertensie
Longfibrose Patiëntenvereniging
Vereniging Nederland Davos
Sarcoïdose Belangenvereniging

Congrescommissie Week van de Longen 2017
Prof. dr. C. K. van der Ent, UMCU/WKZ (NRS)
Dr. H.G.M. Heijerman, HagaZiekenhuis Den Haag (NVALT)
Mevrouw T. de Baaij, Chef de bureau (NVALT)
Mevrouw L. Exalto, Projectleider (Longfonds)

Programmacommissie Week van de Longen 2017
Prof. dr. C. K. van der Ent, UMCU/WKZ (NRS)
Dr. H.G.M. Heijerman, HagaZiekenhuis Den Haag (NVALT)
M. Rutgers, MSc., directeur Longfonds
Dr. G.J. Braunstahl
Drs. E. Rolink, LAN
Prof.dr. O. van Schayk
Dr. G. Wagenaar
Mevrouw H. Witte, directeur patiëntenvereniging Longfonds
Mevrouw J. Tersmette, NVLA
Dr. Niki Reynaert, Universiteit Maastricht
De heer E. Bergkamp, Vereniging voor Hart- Vaat- en Longfysiotherapie