Sterk Participatie Prijs

De Sterk Participatie Prijs is gewonnen door Karen Moor van het Erasmus MC. Zij ontving de prijs voor haar onderzoek naar de ontwikkeling en evaluatie van een thuismonitoringprogramma voor patiënten met idiopathische pulmonale fibrose. Via dit programma kunnen patiënten thuis hun longfunctie meten en klachten online bijhouden. Karen Moor won de prijs omdat zij volgens de beoordelingscommissie als beste patiëntparticipatie op expliciete manier heeft geborgd in haar onderzoeksproject. De prijs bedraagt € 15.000. Met dit geld kan de onderzoeker de betrokkenheid van mensen met een longziekte bij zijn/haar onderzoek nog verder vergroten en borgen. De prijs is dit jaar voor het eerst uitgereikt.

De prijs is opgedragen aan Prof. Dr. Peter Sterk, een van de beste longonderzoekers ter wereld. Hij heeft voor elkaar gekregen dat patiënten bij steeds meer longonderzoek mogen meepraten en –denken. Zij weten immers als geen ander wat het betekent om met een longziekte te moeten leven.