​Nieuw tijdens de Week van de Longen: crosstalks

Tijdens de Week van de Longen worden drie crosstalksessies georganiseerd. Een crosstalk is een interactieve sessie waarbij het thema van die sessie wordt belicht vanuit drie hoeken: de wetenschap, de patiënt en de zorg. Deelnemers in de zaal worden door de voorzitter actief betrokken bij de sessie. Hen wordt onder meer gevraagd wat ze herkennen en welke oplossingen zij zien.

Over de volgende onderwerpen organiseren we crosstalk:

  • Kinderen: transitie van kinderarts naar longarts
  • Lage gezondheidsvaardigheden
  • Gender
De crosstalk over lage gezondheidsvaardigheden wordt begeleid door Marjorie de Been, programmamanager Preventie en Zorg chronische aandoeningen bij ‎Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen). Tijdens deze sessie kijken we met elkaar hoe we mensen met lage gezondheidsvaardigheden beter kunnen bereiken en ondersteunen.

In Nederland leven een miljoen mensen met een longziekte. Kennis over hun ziekte helpt hen om beter met hun longziekte om te gaan. Vindbare en begrijpelijke informatie is daarom belangrijk. Voor mensen met een longziekte is dat niet vanzelfsprekend. Een deel van de mensen met astma en COPD of een zeldzame longziekte heeft lagere gezondheidsvaardigheden. Deze groep bestaat onder andere uit mensen met ernstige longklachten, ouderen, lager opgeleiden en mensen die meerdere chronische ziekten hebben, zoals diabetes of hartklachten. Zeker voor deze groepen is het moeilijk om de gezondheidsinformatie te vinden, begrijpen maar zeker ook om in te schatten hoe ze die informatie het beste kunnen toepassen in hun eigen situatie (trendrapportage Nivel).

In de volgende nieuwsbrief meer over de andere Crosstalk sessies en andere delen van het programma.